Theo báo cáo quý II, CTCP Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL) ghi nhận doanh thu giảm nhẹ còn 93 tỷ đồng, giá vốn tăng nhanh khiến lợi nhuận gộp giảm 6% còn 31 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác trong kỳ không có biến động lớn về số tuyệt đối. Kết quả, SZL báo lãi sau thuế hơn 25 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu vẫn giảm nhẹ còn gần 180 tỷ đồng. Từ đó, công ty báo lãi gần 48 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS 6 tháng đạt 2.102 đồng. So với chỉ tiêu lãi 82 tỷ năm 2019, công ty hoàn thành được 58% kế hoạch.

Dù vậy, thu nhập của lãnh đạo trong 6 tháng năm nay tăng cao. Thù lao của ban quản trị là 896 triệu đồng, tăng 42%; thù lao của Tổng giám đốc là hơn 547 triệu đồng, tăng 51%; thu nhập của các thành viên chủ chốt khác là 1,34 tỷ đồng, tăng 49%; thu nhập của ban kiểm soát là gần 472 triệu đồng, tăng 46%.

Sonadezi Long Thành báo lãi giảm, thị giá vẫn gấp đôi nhờ hiệu ứng 'khu công nghiệp' ảnh 1

Đơn vị tính: tỷ đồng

Tại thời điểm cuối tháng 6, SZl duy trì lượng tiền và tiền gửi là 539 tỷ đồng chiếm 32% tổng tài sản. Công ty đang có 738 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, không vay nợ. Bên cạnh đó SZL có 125 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 274 tỷ lợi nhuận chưa phân phối trên vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Về đầu tư góp vốn, SZL đang có 2,5 tỷ giá gốc đầu tư vào công ty Dịch vụ Sonadezi, 24,5 tỷ giá gốc Sonadezi An Bình, 63 tỷ giá gốc Sonadezi Long Bình và 100,8 tỷ giá gốc Sonadezi châu Đức (giá hợp lý tại 30/6 là 185,4 tỷ đồng).

Mặc dù hoạt động kinh doanh sụt giảm trong nửa đầu năm nhưng cổ phiếu SZL vẫn tăng mạnh theo làn sóng tăng giá của nhóm khu công nghiệp. Hiện SZL đạt 59.000 đồng/cp, gấp đôi thị giá chỉ sau 1 năm.

Theo NDH