(BĐT) - Ngày 28/8 tới, Công ty CP Sonadezi Châu Đức sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 25/9. 

Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi số tiền 100 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2019, Công ty báo lãi 134 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2018 và các cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt 10%.

Sang năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu tăng 13% lên 371,5 tỷ đồng; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 14% xuống còn 115 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh nửa đầu năm tích cực với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 274 tỷ đồng và 125 tỷ đồng, tăng tương ứng 151% và 155% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, Công ty vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.