(BĐT) - UBND tỉnh Sơn La vừa phê duyệt Danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018.

Theo danh mục này, tỉnh sẽ lựa chọn nhà đầu tư đối với 18 dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại TP. Sơn La và 3 huyện (Thuận Châu, Mộc Châu, Bắc Yên).

Cụ thể, TP. Sơn La sẽ lựa chọn nhà đầu tư đối với 10 dự án gồm: Dự án Xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 12 phường Quyết Thắng; Khu đô thị 1 tại phường Chiềng An, TP. Sơn La; Khu dân cư thương mại suối Nậm La - Lô số 5… Huyện Mộc Châu sẽ lựa chọn nhà đầu tư 5 dự án gồm: Khu nhà ở thuộc khu dân cư tiểu khu 19/8 thị trấn Nông trường Mộc Châu; Khu nhà ở thuộc khu dân cư tiểu khu 10 thị trấn Mộc Châu…

UBND tỉnh Sơn La giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng trong việc trình chủ trương đầu tư các dự án.