(BĐT) - UBND tỉnh Sơn La mới đây đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Sơn La; thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021 - 2025. UBND huyện Mai Sơn được giao làm chủ đầu tư cho tiểu dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý IV/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và tái định cư huyện Mai Sơn (bên mời thầu) sẽ chỉ định 4 gói thầu tư vấn thuộc công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án Đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn.