Sớm điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ chỉ đạo sớm điều chỉnh phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP. Hải Phòng đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa.
Nếu TP. Hải Phòng miễn phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa, chi phí logistics có thể giảm khoảng 10%
Nếu TP. Hải Phòng miễn phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa, chi phí logistics có thể giảm khoảng 10%

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP. Hải Phòng.

Đối với báo cáo của Bộ Tài chính về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP. Hải Phòng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính và UBND TP. Hải Phòng tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Công văn số 4732/VPCP-CN ngày 28/7/2022 của Văn phòng Chính phủ, sớm điều chỉnh phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP. Hải Phòng đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa.

Trước đó, nhiều hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến vận tải đường thủy nội địa đã có văn bản gửi UBND TP. Hải Phòng đề nghị miễn thu phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến vận tải thủy. Các hiệp hội này cũng đề nghị xem xét việc miễn, giảm phí cho hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.

Theo đánh giá của các hiệp hội và doanh nghiệp, nếu TP. Hải Phòng miễn phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ trong khu vực cảng biển Hải Phòng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa, chi phí logistics sẽ giảm khoảng 10%.

Chuyên đề