#cảng biển Hải Phòng
Nếu TP. Hải Phòng miễn phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa, chi phí logistics có thể giảm khoảng 10%

Sớm điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển Hải Phòng

(BĐT) - Chính phủ chỉ đạo sớm điều chỉnh phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại TP. Hải Phòng đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa.
Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng)

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp để quyết định theo thẩm quyền đối với việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Ảnh Internet

Rà soát mức thu phí tại cảng biển Hải Phòng

(BĐT) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về việc thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng.