Sở Xây dựng TP.HCM còn nhiều thiếu sót trong tham mưu các dự án đầu tư xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật trong tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP.HCM. Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã để xảy ra nhiều thiếu sót trong công tác tham mưu.

Cụ thể, đối với việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP.HCM, một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư thực hiện thẩm định trễ hạn so với quy định.

Sở Xây dựng cũng không thực hiện lưu trữ hồ sơ của các đơn vị mà Sở này cho rằng chưa đảm bảo điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án.

Thanh tra TP.HCM cho biết, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP.HCM thực hiện 2 - 3 thủ tục cùng lúc là chưa đảm bảo quy định. Trong khi đó, có 1 dự án có văn bản chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hết hiệu lực trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấp thuận đầu tư.

Riêng nội dung thẩm định dự án, Thanh tra TP.HCM chỉ rõ, một số dự án chưa đảm bảo thành phần hồ sơ. Ở một số dự án khác, Sở Xây dựng lại không thực hiện thẩm định hoặc thẩm định không đảm bảo đầy đủ điều kiện một số nội dung theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Sở Xây dựng không thể hiện chính xác việc đảm bảo quyền sử dụng đất dự án theo quy định pháp luật. Như vậy, Thanh tra TP.HCM cho rằng, Sở Xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm với UBND TP.HCM trong công tác tham mưu thực hiện các thủ tục đầu tư dự án nhà ở.

Sở này cũng chưa thực hiện đúng quy định khi không tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm thực hiện, mà đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

Với các thiếu sót trên, Thanh tra TP.HCM khẳng định trách nhiệm thuộc về Tổ chuyên gia, cán bộ thụ lý, Phó Giám đốc Sở phụ trách giai đoạn 2018 - 2019.

Chuyên đề