(BĐT) - Dự kiến từ ngày 1/6/2018, UBND tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà. 
Sơ tuyển nhà đầu tư dự án khu dân cư mới tại Hải Dương

Hồ sơ mời sơ tuyển do Công ty CP Sơn Thành lập và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. UBND huyện Thanh Hà được giao làm bên mời thầu.

Đây là một trong 11 dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018 (đợt 1). Dự án có diện tích sử dụng đất là 131.288 m2. Về hiện trạng sử dụng đất, khu vực thực hiện Dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất thủy lợi và đường giao thông hiện có.