Số hóa hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (DN) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến nhấn mạnh yêu cầu việc số hóa và lưu trữ hồ sơ đăng ký DN vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự thảo Thông tư nêu rõ, khi thực hiện cấp đăng ký DN, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc số hóa hồ sơ đăng ký DN, tải và lưu trữ đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN.

Đối với những hồ sơ đăng ký DN chưa được số hóa khi thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp, hàng năm, Phòng Đăng ký kinh doanh xây dựng kế hoạch triển khai và kế hoạch ngân sách để tổ chức thực hiện việc số hóa và lưu trữ đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN.

Dự thảo Thông tư đưa ra các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký DN, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký DN, đăng ký hộ kinh doanh lấy ý kiến góp ý nhằm áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Chuyên đề