(BĐT) - Ngày 26/7, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) sẽ chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 5/8.

Với hơn 79,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 79,4 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 12/2020, Sài Gòn VRG đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng mức cổ tức cổ đông SIP nhận được năm 2020 là 20%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 22% so với quý I/2020. Doanh thu chủ yếu đến từ mảng kinh doanh bán điện, nước và cung cấp dịch vụ tiện ích khu công nghiệp, lần lượt tăng 18% và 82%. Nhờ tổng chi phí sụt giảm đáng kể, lãi ròng của Công ty trong kỳ đạt hơn 186 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước. So với chỉ tiêu lãi sau thuế là 520 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 35,8% kế hoạch năm.