SHB tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng, xác định chiến lược phát triển ngân hàng số

(BĐT) - Năm 2019, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.068 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng, xác định chiến lược phát triển ngân hàng số toàn diện, hiệu quả.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Chiều 23/4/2019, tại Khách sạn Melia, Hà Nội, SHB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 27 với các cổ đông đại diện cho 676.377.385 cổ phần, chiếm 56,22% tổng số vốn cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án và kế hoạch của HĐQT SHB về việc tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 5.534 tỷ đồng từ việc phân phối cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Trong đó, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 21% với tỷ lệ chia cổ tức 10% cho năm 2017 và 11% cho năm 2018. Việc tăng vốn điều lệ nhằm mục tiêu chậm nhất đến 2020 SHB đạt chuẩn Basel II.

Đặc biệt cùng với kế hoạch xây dựng chiến lược ngân hàng số, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.068 tỷ đồng, tăng 46,51% so với năm 2018. Đây là một bước tiến mạnh mẽ và quyết liệt của SHB trong năm 2019.  

Đồng thời, nhà băng này tập trung khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh khác biệt của mình từ quy mô hệ thống tệp khách hàng doanh nghiệp (KHDN) lớn sẵn có và hệ sinh thái của KHDN lớn là các KHDN nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân... bằng các sản phẩm theo chuỗi trên nền tảng công nghệ mới.

Theo lộ trình này, trong vòng 05 năm, SHB sẽ tập trung vào triển khai các dự án theo các nhóm lĩnh vực Hướng tới khách hàng (Customer Centricity), Dữ liệu lớn (Big Data), Số hóa (Digital), Tối ưu hóa quy trình (Process Optimization), Hạ tầng công nghệ (Technology), Mô hình quản trị Công nghệ thông tin (IT Operating model). Để thực thi lộ trình chiến lược công nghệ thông tin, ngay trong năm 2018, SHB đã bắt đầu khởi động các dự án trải đều ở các nhóm lĩnh vực.

Chuyên đề