(BĐT) - Ngày 30/11 tới, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (mã chứng khoán: SGR) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào ngày 20/12.

Với gần 60 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi gần 90 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 61% so với cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn hơn 3 tỷ đồng, nguyên nhân do doanh thu dự án của các công ty con sụt giảm.

Ngoài ra, doanh thu từ mảng bất động sản và hoạt động tài chính giảm, cộng với chi phí lãi vay tăng cao khiến doanh nghiệp báo lỗ hơn 7,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 33 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế hơn 11,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 105 tỷ đồng.