(BĐT) - Hơn 1 tháng sau khi trúng Gói thầu Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn trong thời gian 5 năm (giai đoạn 2020 - 2025), Công ty CP Kỹ thuật SEEN tiếp tục được công bố trúng gói thầu EPC cũng liên quan tới bãi rác Khánh Sơn.
Công ty CP Kỹ thuật SEEN có nhiều ưu thế về năng lực, kinh nghiệm khi tham dự các gói thầu EPC xử lý nước thải. Ảnh: st

Công ty CP Kỹ thuật SEEN có nhiều ưu thế về năng lực, kinh nghiệm khi tham dự các gói thầu EPC xử lý nước thải. Ảnh: st

Với việc trúng 2 gói thầu này trong tư cách độc lập và thành viên liên danh, thời gian tới, Công ty sẽ thực hiện nhiều hạng mục liên quan tới bãi rác Khánh Sơn với tổng giá trị hợp đồng hơn 340 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu EPC Khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn.

Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm: Liên danh Công ty CP Kỹ thuật SEEN - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Cường - Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam - Công ty CP Lê Vũ (Liên danh SVTC); Liên danh Công ty CP Kỹ thuật và Công nghệ Thái Hưng Thịnh - Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đại Ngọc Thành; Công ty TNHH Cơ khí môi trường Hồng Hà.

Đối với phần năng lực, kinh nghiệm thực hiện Gói thầu EPC, hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu, số lượng hợp đồng tương tự theo hình thức EPC, loại công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ trong 5 năm gần đây tối thiểu là 3 hợp đồng. Trong đó, có ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc 2 công trình cấp I có giá trị tối thiểu mỗi công trình là 112,8 tỷ đồng; có ít nhất 1 hợp đồng bao gồm các công việc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị cho ô chôn lấp chất thải rắn theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh với diện tích ô chôn lấp tối thiểu là 46.720 m2, có giá trị hợp đồng tối thiếu là 112,8 tỷ đồng.

Sau khi đánh giá HSDT của các nhà thầu, Bên mời thầu đã công bố Liên danh SVTC trúng gói thầu nêu trên; 2 nhà thầu còn lại bị loại do không đạt về năng lực, kinh nghiệm. Giá trúng thầu của Liên danh SVTC là 158,368 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,7%. Liên danh sẽ thực hiện gói thầu này trong thời gian 420 ngày.

Trước đó, cuối tháng 1/2020, Công ty CP Kỹ thuật SEEN được công bố trúng thầu Gói thầu Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn trong thời gian 5 năm (giai đoạn 2020 - 2025) với giá trúng thầu là 185,357 tỷ đồng, chênh lệch giảm 3,988 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định. 2 nhà thầu là Công ty CP Khoáng sản Minh Đức và Công ty CP Môi trường công nghiệp xanh bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.

Trước đây, Công ty CP Kỹ thuật SEEN từng được công bố trúng nhiều gói thầu EPC như: Gói thầu Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây lắp Trạm xử lý nước thải Sơn Trà (giai đoạn 2) thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà (giá trúng thầu là 334,156 tỷ đồng); Gói thầu Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây lắp công trình nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn (giá trúng thầu là 258,050 tỷ đồng); Gói thầu Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây lắp công trình thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 2) (giá trúng thầu là 301,538 tỷ đồng)…

Có thể thấy, Công ty CP Kỹ thuật SEEN là nhà thầu có nhiều ưu thế về năng lực, kinh nghiệm khi tham dự các gói thầu EPC xử lý nước thải và nước rỉ rác. Các gói thầu EPC mà Công ty trúng thầu thời gian qua đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm bên mời thầu.