(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT và các nhà đầu tư dự án BOT đã nghiêm túc rà soát, đàm phán để điều chỉnh giá của 35 dự án; 27 dự án có mức vé thấp hơn mức bình quân; 11 dự án chưa giảm giá do lưu lượng xe thấp hơn so với phương án tài chính. 
Đến ngày 31/7/2017, Bộ GTVT đã xử lý bất cập về giá của 4 dự án BOT. Ảnh: Lê Tiên

Đến ngày 31/7/2017, Bộ GTVT đã xử lý bất cập về giá của 4 dự án BOT. Ảnh: Lê Tiên

Hiện Bộ GTVT đã thỏa thuận quyết toán 51 dự án BOT, đã đàm phán điều chỉnh thời gian thu phí của 23 dự án và đang tính toán điều chỉnh phương án tài chính của 28 dự án theo hướng ưu tiên giảm mức phí so với dự kiến trước đây.

Đến ngày 31/7/2017, Bộ GTVT đã xử lý bất cập về giá của 4 dự án BOT với 5 trạm thu giá. Cụ thể là Dự án Xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình; Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quốc lộ (QL) 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL 32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà; Dự án Đầu tư xây dựng QL 1A đoạn tránh TP. Hà Tĩnh, Trạm Cầu Rác; Dự án Mở rộng QL 1A đoạn Nam Bến Thuỷ đến tuyến tránh Hà Tĩnh.

Để tiếp tục xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án chỉ đạo nhà đầu tư các dự án đã quyết toán nhưng chưa ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian thu phí của dự án; khẩn trương cập nhật lưu lượng thực tế, giá trị quyết toán công trình để tính toán lại phương án tài chính, giảm giá dịch vụ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Nguyên tắc của việc điều chỉnh là giảm giá vẫn phải đảm bảo khả thi về phương án tài chính của các dự án; giá phí trên cùng tuyến đường phải có mức tương đồng.