(BĐT) - Theo Kế hoạch Kiểm toán năm 2021 vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố, trong năm sau, cơ quan này sẽ thực hiện 35 cuộc kiểm toán với các dự án đầu tư lớn. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng thực hiện một số cuộc kiểm toán chuyên đề có quy mô lớn liên quan các lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, quản lý đất đai.

Dự án Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành sẽ được kiểm toán trong năm 2021. Ảnh: Internet

Dự án Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành sẽ được kiểm toán trong năm 2021. Ảnh: Internet

Cụ thể, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, các dự án đầu tư lớn được kiểm toán có thể kể đến là: Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Dự án Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; các dự án thủy lợi (Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng; Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1; Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1; Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng); Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2; Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt; Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Đường dây 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2; Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2; Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)…

KTNN tiếp tục lựa chọn kiểm toán các ban quản lý dự án, các dự án đầu tư có quy mô lớn, nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch vay, trả nợ công. Trong đó tập trung kiểm toán để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và việc quản lý vốn đầu tư của các dự án xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; xây dựng cảng hàng không, sân bay; các dự án bảo vệ môi trường, chống ngập, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Về kiểm toán chuyên đề, năm 2021, KTNN dự kiến lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn.

Trong đó, Chuyên đề Việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020 nhằm đánh giá công tác xây dựng quy hoạch, việc quản lý quy hoạch, việc thực hiện cấp phép xây dựng tại các địa phương theo quy định tại Luật xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật đất đai; thông qua đó đánh giá công tác quản lý Nhà nước, tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này trong giai đoạn 2017 - 2020.

Với sự phát triển, mở rộng của các khu kinh tế, khu công nghiệp là sự gia tăng nhanh chóng về khối lượng nước thải, chất thải công nghiệp, tiềm ẩn rủi ro cao về ô nhiễm và đặt gánh nặng lên các cơ quan quản lý nhà nước về việc ô nhiễm môi trường. Do đó, việc thực hiện kiểm toán Chuyên đề Hoạt động quản lý môi trường tại các ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 nhằm đánh giá việc tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và quy định pháp luật; đánh giá công tác quản lý, tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp trong việc bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế và khu công nghiệp trong giai đoạn 2017 - 2020.

Chuyên đề Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá việc tuân thủ các quy định theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thông qua thực hiện kiểm toán phát hiện các hành vi chuyển giá, trốn thuế, qua đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bịt các lỗ hổng về cơ chế, chính sách (nếu có) để tránh thất thoát ngân sách Nhà nước.