(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa lên kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ năm 2016 tăng 10% so với năm 2015 (tổng số thu phí dự kiến là 6.146 tỷ đồng); chi bảo trì quốc lộ năm 2016 là 6.378 tỷ đồng (đã tạm giao kế hoạch chi năm 2016 là 2.800 tỷ đồng).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Năm 2015, tổng số thu phí sử dụng đường bộ trên cả nước  ước đạt 5.750 tỷ đồng, vượt 19,4% so với kế hoạch; đã giao kế hoạch chi năm 2015 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện với tổng giá trị là 6.900 tỷ đồng, tăng 19,2% so với  năm 2014; đã phân bổ nguồn 35% năm 2015 cho các Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương với số tiền 2.117 tỷ đồng.