(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa nhất trí bổ sung quy hoạch 7 cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn các huyện Thanh Miện, Cẩm Giàng, Thanh Hà và TP. Hải Dương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tại huyện Thanh Miện, dự kiến bổ sung CCN Hồng Quang - Tân Trào, thuộc địa bàn xã Hồng Quang và Tân Trào với diện tích quy hoạch khoảng 75 ha.

Tại huyện Cẩm Giàng, bổ sung CCN Thành Đạt, thuộc địa bàn các xã Cao An, Định Sơn và thị trấn Lai Cách.

Tại huyện Thanh Hà, bổ sung 3 CCN, gồm: CCN Hồng Lạc, thuộc địa bàn xã Hồng Lạc với diện tích quy hoạch khoảng 75 ha; CCN Hồng Lạc II, thuộc địa bàn xã Hồng Lạc với diện tích quy hoạch khoảng 75 ha; CCN Hồng Lạc III, thuộc địa bàn xã Hồng Lạc với diện tích quy hoạch khoảng 60 ha.

Tại TP. Hải Dương, bổ sung 2 CCN, gồm: CCN Tiền Tiến - Telin Park, thuộc địa bàn xã Tiền Tiến với diện tích quy hoạch khoảng 75 ha; CCN Phía Tây Việt Hòa, thuộc địa bàn phường Việt Hòa với diện tích quy hoạch khoảng 66,2 ha.