SBA trả cổ tức đợt 2/2022, tỷ lệ 18%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 19/6 tới, Công ty CP Sông Ba (mã chứng khoán: SBA) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán vào ngày 5/7.

Với gần 60,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty ước tính chi gần 109 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, SBA đã chi 60,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022, tương ứng tỷ lệ 10%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 99,24 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 51,5 tỷ đồng, tăng 14,83%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 279,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 115,61 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, SBA đã hoàn thành lần lượt 35,5% và 44,55% kế hoạch năm.

Chuyên đề