(BĐT) - Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã chứng khoán: SBT) vừa có báo cáo giải trình về biến động kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán bán niên 2019 (từ 1/7/2018 đến 31/12/2018). Cụ thể, sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty chỉ còn hơn 2 tỷ đồng so với con số 12,8 tỷ đồng trước đó.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

TTC Sugar cho biết, trong khoảng thời gian từ 1/7/2018 đến 31/12/2018, Công ty có phát sinh nghiệp vụ chuyển nhượng cổ phiếu. Lợi nhuận từ việc chuyển nhượng này chịu thế suất 20% dẫn đến số thuế TNDN Công ty phải nộp đã tăng thêm hơn 20 tỷ đồng (từ 50,7 tỷ đồng lên 70,9 tỷ đồng).

Được biết, trong khoảng thời gian trên, TTC Sugar  hoàn thành việc chuyển nhượng 16 triệu cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 13,5% xuống còn 2,77%.