(BĐT) - Công ty CP Lilama 5 (Lilama 5) đã phải giải trình khi các khoản doanh thu và lợi nhuận tại báo cáo tài chính kiểm toán có sự chệnh lệch đáng kể so với báo cáo tự lập.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, lợi nhuận ròng của Lilama 5 sau kiểm toán đã từ lãi 77 triệu đồng thành lỗ 3,7 tỷ đồng. Theo giải trình từ Lilama 5, nguyên nhân sụt giảm do các loại chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác bị điều chỉnh tăng.

Tại thời điểm cuối quý II/2019, tổng tài sản của Lilama 5 đạt 455,2 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả lên đến 387 tỷ đồng (chiếm 85% tổng tài sản), gấp 5,7 lần vốn chủ sở hữu. Riêng khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Lilama 5 đã lên tới 233,2 tỷ đồng.