(BĐT) - Ngày 6/11 tới, Công ty CP Sara Việt Nam (mã chứng khoán: SRA) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ chia là 60%.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:40, tương ứng người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 40 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, được chia làm 2 đợt thanh toán gồm 10% từ ngày 8/12/2020 và 10% cổ tức còn lại sẽ được trả vào ngày 28/12/2020.

Như vậy, với 18 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành trên thị trường, Công ty sẽ chi 36 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.