Ông Louis Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Quỹ SAM - mới đây - vừa tiết lộ, sẽ huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài vào một quỹ đầu tư mới nữa của SAM, dự kiến sẽ chuyên rót vốn vào các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.
Sắp có quỹ đầu tư mới chuyên rót vốn vào khu vực tư nhân
Theo FBNC