(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tái lập hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Quý IV/2021 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu tái lập hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quý IV/2021 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu tái lập hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quý IV/2021 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu. Trong đó, Gói thầu số 39 (thiết bị) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. 3 gói thầu mua sắm hàng hóa (thiết bị) áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, gồm: Gói thầu số 40, Gói thầu số 41, Gói thầu số 42. Riêng 2 gói thầu tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn (Gói thầu số 43 và Gói thầu số 44).