Sắp ban hành Thông tư về chỉ định thầu các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Giao thông vận tải (GTVT), Y tế, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính; Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam để lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH).
Theo Dự thảo Thông tư, Bộ GTVT, Bộ Y tế xây dựng, ban hành tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất áp dụng thống nhất cho từng loại gói thầu để các chủ đầu tư lập hồ sơ yêu cầu. Ảnh minh họa: Internet
Theo Dự thảo Thông tư, Bộ GTVT, Bộ Y tế xây dựng, ban hành tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất áp dụng thống nhất cho từng loại gói thầu để các chủ đầu tư lập hồ sơ yêu cầu. Ảnh minh họa: Internet

Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương và 11 Điều, hướng dẫn chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và gói thầu xây lắp thuộc các dự án quan trọng quốc gia, các dự án hạ tầng quan trọng có quy mô lớn, cấp bách về hạ tầng giao thông và y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH; Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Về thẩm quyền quyết định hình thức chỉ định thầu, Điều 3 Dự thảo Thông tư nêu rõ, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả chỉ định thầu. Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp của các dự án thành phần và các gói thầu quan trọng khác nếu thấy cần thiết về tư vấn liên quan đến dự án, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết 44/2022/QH15.

Theo Điều 4 Dự thảo Thông tư, người có thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm xác định các gói thầu áp dụng chỉ định thầu trên cơ sở đảm bảo một trong các điều kiện: gói thầu cấp bách cần triển khai ngay để đảm bảo tiến độ dự án; gói thầu chỉ có thể được thực hiện bởi một nhà thầu vì lý do kỹ thuật đặc thù, riêng biệt; đã đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm hoặc đã tổ chức đấu thầu qua mạng nhưng không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm hoặc không có nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm hoặc không có HSDT đáp ứng yêu cầu cơ bản trong hồ sơ mời thầu.

Dự thảo Thông tư nêu rõ điều kiện áp dụng chỉ định thầu, các gói thầu áp dụng chỉ định thầu phải có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không muộn hơn ngày 31/12/2023; đồng thời áp dụng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Chương II Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất và quy trình, thủ tục chỉ định thầu. Theo đó, Bộ GTVT, Bộ Y tế xây dựng, ban hành tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất áp dụng thống nhất cho từng loại gói thầu để các chủ đầu tư lập hồ sơ yêu cầu, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu của gói thầu. Thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT. Quy trình chỉ định thầu thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Các nội dung khác thực hiện theo đúng quy định pháp luật chuyên ngành và pháp luật đấu thầu hiện hành.

Theo Dự thảo Thông tư, đối với các gói thầu do Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định thầu thì Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chỉ định thầu; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện thẩm định việc áp dụng chỉ định thầu. Căn cứ vào hồ sơ trình của Bộ GTVT và Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc chỉ định thầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư