#cơ chế đặc thù về chỉ định thầu
Theo Dự thảo Thông tư, Bộ GTVT, Bộ Y tế xây dựng, ban hành tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất áp dụng thống nhất cho từng loại gói thầu để các chủ đầu tư lập hồ sơ yêu cầu. Ảnh minh họa: Internet

Sắp ban hành Thông tư về chỉ định thầu các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Giao thông vận tải (GTVT), Y tế, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính; Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam để lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH).

Kết nối đầu tư