Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội.
Chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực triển khai gói thầu. Ảnh: Tiên Giang
Chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực triển khai gói thầu. Ảnh: Tiên Giang

Theo đó, đối với gói thầu về hạ tầng giao thông và y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát công tác lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, tiêu cực và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả của việc chỉ định thầu.

Chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật khả thi đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Các thủ tục chỉ định thầu phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Quy trình chỉ định thầu thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Bộ KH&ĐT lưu ý, trong quá trình thực hiện, trường hợp cần chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu hồ sơ yêu cầu thì thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT và Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT, đảm bảo việc chỉnh sửa đó không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư