Sắp ban hành Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước sắp xếp lại giai đoạn 2021-2025

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự kiến, trong quý I này, Danh mục doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu, thoái vốn và sắp xếp giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ được ban hành.
Việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu, thoái vốn và sắp xếp giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: Internet
Việc tiếp tục thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu, thoái vốn và sắp xếp giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh: Internet

Theo nguồn tin của Báo Đấu thầu, cuối tháng 12/2021, cơ quan quản lý nhà nước về DN đã trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục này theo quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại DN nhà nước, DN có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Danh mục được đề xuất ban hành bám sát theo những nội dung của Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg.

Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg được ban hành ngày 2/7/2021 đã kế thừa Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg và bổ sung nhiều điểm mới.

Theo đánh giá, việc ban hành Quyết định tiếp tục thể hiện mạnh mẽ cam kết của Chính phủ trong tiến trình cải cách khu vực DN nhà nước. Quyết định này được đánh giá là khung pháp lý quan trọng để các cơ quan đại diện chủ sở hữu có căn cứ, đề xuất hình thức sắp xếp và cũng là một công cụ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN.

Chuyên đề