(BĐT) - Theo Bộ Công Thương, trong tháng 11/2021, tình hình sản xuất công nghiệp tại nhiều địa phương đã có sự phục hồi nhanh so với tháng trước đó. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 của Quảng Ninh ước tăng 19,17%; Thanh Hóa tăng 15,1%; Quảng Ngãi tăng 16,11%; Thừa Thiên Huế tăng 9,12%; Cần Thơ tăng 6,77%; Đồng Nai tăng 6,9%... đã góp phần vào sự phục hồi sản xuất công nghiệp của cả nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

IIP của cả nước trong tháng 11 ước tính tăng 5,5% so với tháng trước, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 8% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tương ứng tăng 5,9% và 6,4%…

Tính chung 11 tháng, IIP của toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.