(BĐT) - Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/8/2021 quy định các chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.
Sàn thương mại điện tử sẽ có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh. Ảnh: Internet

Sàn thương mại điện tử sẽ có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế), việc cung cấp thông tin, khai thay, nộp thay của sàn thương mại điện tử cho cá nhân kinh doanh chưa thực hiện từ 1/8 mà chờ lộ trình của cơ quan thuế.

Theo bà Lan Anh, Tổng cục Thuế sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại các sàn thương mại điện tử, cùng với sàn giao dịch thương mại điện tử xây dựng chuẩn dữ liệu để kết nối thông tin sau khi lấy ý kiến của các sàn. Tổng cục Thuế sẽ báo cáo cấp trên về chuẩn dữ liệu này, sau đó cơ quan thuế và sàn giao dịch thương mại điện tử bắt đầu nâng cấp cơ sở dữ liệu để đáp ứng chuẩn kết nối thông tin, cuối cùng mới cung cấp thông tin để thực hiện khai thay và nộp thay.

Điều này có nghĩa, việc khai thay và nộp thay sẽ chưa phải thực hiện ngay từ 1/8/2021, mà cơ quan thuế sẽ có giải pháp phối hợp với sàn giao dịch thương mại điện tử để nghiên cứu một lộ trình phù hợp, sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền để đưa ra lộ trình phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Nếu cá nhân kinh doanh khai thuế và nộp thuế thông qua sàn rồi, thì doanh thu này không phải nộp ở những địa điểm kinh doanh cố định nữa. Cơ quan thuế sẽ có hình thức kết nối thông tin về việc khai thuế thay, nộp thuế thay của các sàn này, sau đó theo từng mã số thuế của cá nhân để phân bổ cho các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Việc khai thuế thay, nộp thuế thay của chủ sở hữu các sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện theo định hướng của Chính phủ về cải cách hành chính thuế theo phương thức điện tử. Việc này sẽ giúp cho các cá nhân kinh doanh giảm thiểu được đầu mối kê khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân kinh doanh, cũng như cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế.