SAM chốt danh sách cổ đông trả cổ tức với tỷ lệ 4%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

Theo đó, ngày 28/10, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4%. Như vậy, nếu phát hành thành công thì vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 3.653,5 tỷ đồng lên 3.799,6 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.027,9 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 35,02 tỷ đồng, tăng 168,8%.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2022, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 56,21 tỷ đồng và mới hoàn thành 26,7% kế hoạch năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư