(BĐT) - Ngày 15/10 tới, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã chứng khoán: SGR) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và và bằng cổ phiếu.
Saigonres chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2019

Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ gần 10,24745%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 30/11/2020.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 14,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện xấp xỉ 1:0,3175. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán (hơn 193,23 tỷ đồng). Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2020.

Sau khi phát hành, Công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 455 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2020, Saigonres ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 37,73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 101,84 tỷ đồng, lần lượt tăng 38,46% và 137,5% so với cùng kỳ năm ngoái.