(BĐT) - Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (Sagri) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016. Mặc dù doanh thu thuần giảm hơn 200 tỷ đồng, còn 1.329 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được trong nửa đầu năm 2016 của Sagri hết sức khả quan với 108,7 tỷ đồng, tăng 81,7% so với cùng kỳ năm 2015. 

Kết quả đạt được có sự đóng góp đáng kể của hoạt động khác, mang về 68,3 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi cùng kỳ năm 2015 chỉ đạt 21,5 tỷ đồng.

Được biết, trong kỳ, Sagri thu 61,3 tỷ đồng từ việc thanh lý vườn cao su. Đây cũng là nguồn gốc khoản lợi nhuận khác cao bất thường của Công ty trong nửa đầu năm 2016.

Tại thời điểm cuối quý II/2016, dư tiền và tương đương tiền của Sagri lên tới 901 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số dư đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cùng thời điểm đạt 249 tỷ đồng.

Sagri là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM. Công ty có vốn điều lệ 1.643 tỷ đồng tính đến cuối quý II năm nay. Trong 6 tháng đầu năm 2016, số tiền thuế và các loại phí mà Sagri phải nộp cho Nhà nước là 140 tỷ đồng. Công ty đã nộp 117 tỷ đồng trong kỳ.