(BĐT) - Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng 1/12 và ngày thanh toán là 18/12.

Với hơn 641 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng công ty dự kiến chi ra 1.282 tỷ đồng chi trả cổ tức.

Trong 9 tháng đầu năm, SAB ghi nhận doanh thu đạt 20.096 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.403 tỷ đồng, lần lượt giảm 29% và 20% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 84% kế hoạch doanh thu và gần 105% kế hoạch lợi nhuận cả năm.