(BĐT) - Ngày 8/12 tới, Công ty CP Cao su Tân Biên (mã chứng khoán: RTB) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào ngày 14/1.

Với hơn 87,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 132 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 265 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế đạt 159,4 tỷ đồng, tăng 246% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Công ty tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 641 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 282% lên 296,4 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức 2.890 tỷ đồng.