REE dự kiến trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021.
REE dự kiến trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25%

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 25%; trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý II/2022. Về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 46 triệu cổ phiếu; thời gian phát hành dự kiến trong quý II/2022.

Dù chưa công bố tờ trình về kế hoạch kinh doanh chi tiết, Công ty cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận mục tiêu năm 2022 sẽ từ 12% đến 15% so với năm 2021.

Năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.809,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.135,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 24,7% so với năm 2020.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư