REE chốt quyền trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 25%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) vừa thông báo về việc trả cổ tức năm 2022 và thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 1/3. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 7/4.

Như vậy, với hơn 355,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty phải chi tương đương 355,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ phát hành hơn 53,3 triệu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức, tỷ lệ 15%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 533,1 tỷ đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Thời gian thực hiện ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong quý II/2023.

Cũng trong ngày 1/3, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đại hội được tổ chức vào sáng ngày 31/3 tại TP. HCM.

Chuyên đề