(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo thực hiện dự án FDI quy mô lớn, sử dụng nhiều đất.
Dự án có vốn FDI kinh doanh bất động sản tại: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất từ 2 ha trở lên thuộc diện cần rà soát, báo cáo. Ảnh: Nhã Chi

Dự án có vốn FDI kinh doanh bất động sản tại: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất từ 2 ha trở lên thuộc diện cần rà soát, báo cáo. Ảnh: Nhã Chi

Theo Bộ KH&ĐT, việc rà soát này nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời rà soát, đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư nước ngoài,

Bộ KH&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Đối tượng rà soát thuộc một trong các trường hợp: dự án có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên; dự án có diện tích đất sử dụng từ 50 ha trở lên; dự án trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích đất sử dụng từ 2 ha trở lên. Bộ KH&ĐT nêu rõ trong công văn các nội dung cần báo cáo, như tình hình góp vốn, giải ngân vốn đầu tư; việc thực hiện các cam kết về tiến độ triển khai dự án; tình hình sử dụng đất, sử dụng lao động…

Đồng thời, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; sửa đổi luật pháp, chính sách để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.

Bộ KH&ĐT đề nghị báo cáo gửi Bộ trước ngày 30/6/2022.