(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận và Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (Khu vực II – giai đoạn 1).
Phôi cảnh Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phôi cảnh Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Thuận do Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện với tổng vốn đầu tư là 1.621,236 tỷ đồng. có quy mô 158,48 ha ở huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa được thực hiện tại thị trấn Hoa Sơn, xã Liên Hòa, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô 145,27 ha với nguồn vốn 774,827 tỷ đồng; trong đó vốn góp của Công ty CP Đầu tư Amane là 120 tỷ đồng.