Quý IV/2020, Apax Holdings (IBC) đạt 622 tỷ đồng doanh thu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu đạt hơn 622 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 215 tỷ đồng, tăng 434% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả kinh doanh ấn tượng trong kỳ của doanh nghiệp đến từ việc kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng hoạt động của các công ty con (Anh ngữ Apax, iGarten và English Now Global) sau khi được tập trung đầu tư mở rộng từ năm 2019. Ngoài ra, nhờ việc tiết giảm khá tốt chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng góp phần gia tăng lợi nhuận của các công ty con của Apax Holdings.

Bên cạnh đó, lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong kỳ cũng có sự đóng góp của doanh thu tài chính đến từ việc tái cấu trúc nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của công ty con của Apax Holdings.

Lũy kế cả năm 2020, Apax Holdings đạt hơn 1.950 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 17% so với năm 2019. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt hơn 108 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019.

Chuyên đề