Quý IV tiếp tục tăng trưởng, Vicostone hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Cổ phần Vicostone (Mã chứng khoán: VCS) – doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Phenikaa vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh ước tính Quý IV/2020. Theo đó, doanh thu thuần ước đạt 1.647 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3 % so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt ước đạt 512 tỷ đồng và 439 tỷ đồng, đều tăng 12,7 % so với cùng kỳ năm trước.
Quý IV tiếp tục tăng trưởng, Vicostone hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra

Như vậy, sau 2 quý đầu năm suy giảm bởi ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid -19, hoạt động kinh doanh của Vicostone đã tăng mạnh trong 2 quý cuối năm. Tổng doanh thu thuần cả năm 2020 ước đạt 5.647 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.640 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2019, giúp Công ty hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu trong kịch bản kinh doanh đã được ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt.

Năm 2020, doanh thu xuất khẩu của Vicostone tập trung chủ yếu ở các thị trường chính là Bắc Mỹ và Châu Âu. Tại Mỹ, Vicostone đã trở thành một trong ba nước xuất khẩu chính sản phẩm đá thạch anh tại thị trường này. Tại Canada, doanh thu xuất khẩu của Công ty tăng hơn 20% so với năm 2019. Còn doanh thu từ thị trường Châu Á tăng 210% so với năm 2019.

Trong năm 2020, Vicostone đã hoàn thành chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên liệu Cristobalite sau khi mua lại Nhà máy Phenikaa Huế. Qua đó, giúp Vicostone tự đáp ứng toàn bộ nhu cầu về nguyên liệu Cristobalite

Chuyên đề