Quý III trình ban hành Nghị định về Quỹ Phát triển DNNVV

(BĐT) - Tại cuộc họp góp ý xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) diễn ra ngày 7/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhanh chóng hoàn thiện Dự thảo Nghị định, trình Chính phủ cho ý kiến ban hành vào cuối quý III/2018.
Theo Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ là 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Theo Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ là 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Đây là một trong số 4 nghị định triển khai thực hiện quy định của Luật DNNVV năm 2017.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đồng tình với góp ý của các bộ quy định Quỹ trực thuộc Bộ KH&ĐT, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm hội đồng quản lý, các thành viên hội đồng hoạt động kiêm nhiệm. Phó Thủ tướng cũng nhất trí Quỹ áp dụng phương thức cho vay, tài trợ trực tiếp chứ không ủy thác cho vay DNNVV thông qua các ngân hàng thương mại.

Trước một số vấn đề còn băn khoăn, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện Dự thảo Nghị định. 

Quỹ Phát triển DNNVV là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ lập, thực hiện các chức năng: Cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (start-up), DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV; tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV.

Theo Dự thảo Nghị định, vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ là 2.000 tỷ đồng.            

Chuyên đề

Kết nối đầu tư