Quý II/2023, đấu thầu thi công và cung cấp thiết bị Dự án sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn.

Dự án trên có tổng mức đầu tư là 34 tỷ đồng. Công trình sử dụng nguồn vốn của Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn, nhằm đảm bảo nhiệm vụ điều tiết lũ, nhiệm vụ tưới; nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành công trình; phù hợp với các chỉ tiêu thiết kế yêu cầu tương ứng với cấp công trình và đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão năm 2022 và các năm tiếp theo.

Theo Kế hoạch, trong quý I/2023, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu như: Gói thầu số 09 Khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) và dự toán; Gói thầu số 10 Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán; Gói thầu số 08 Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát địa chất, lập thiết kế BVTC và dự toán…

Từ quý II/2023, chủ đầu tư tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 21 Thi công xây dựng hồ Trà Co (hơn 15 tỷ đồng), Gói thầu số 22 Thi công xây dựng hồ Phước Nhơn (7,35 tỷ đồng), Gói thầu số 23 Cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ Trà Co và Phước Nhơn (3,869 tỷ đồng)…

Chuyên đề