Quý II/2021, doanh thu của VSC tăng 21,3% lên 476,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Container Việt Nam (mã chứng khoán: VSC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 476,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 103,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,3% và 49,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 912 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 180,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,8% và 28% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 335 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 208,4 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành được 62,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của VSC tăng 2,8% so với đầu năm lên 2.526,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 891,9 tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 598,9 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 508,9 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản.

Chuyên đề