Quý I/2017 chọn nhà thầu cho 5 gói thầu bảo trì đường bộ

(BĐT) - Quý I/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 5 gói thầu của Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đầu tư sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên quốc lộ.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-BGTVT, có 3 gói thầu xây lắp, gồm Gói thầu XL20: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 70 (đoạn Km35 - Km155) thuộc các tỉnh Yên Bái, Lào Cai; Gói thầu XL21: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 70 (đoạn Km155 - Km 198) thuộc tỉnh Lào Cai và Gói thầu XL22: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước bổ sung tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ 279 và Quốc lộ 37 thuộc tỉnh Tuyên Quang. Cả 3 gói thầu XL20, XL21 và XL22 đều áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Hai gói thầu tư vấn giám sát, gồm Gói thầu GS18: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL20 và Gói thầu XL21; Gói thầu GS19: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL22. Cả 2 gói thầu này đều áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; hợp đồng trọn gói, thực hiện theo tiến độ thi công công trình.

Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đầu tư sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên quốc lộ sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.                             

Chuyên đề