Theo báo cáo quý I, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (HoSE: D2D) ghi nhận doanh thu tăng 32% lên 81 tỷ đồng. Nhờ giá vốn tăng chậm hơn, lợi nhuận gộp tăng 46% lên hơn 57 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 36% còn 13 tỷ đồng dẫn dến lợi nhuận sau thuế chỉ còn tăng 24% đạt gần 49 tỷ đồng. Công ty cho biết doanh thu và lợi nhuận cao hơn là nhờ hiệu quả của dự án Khu dân cư Lộc An.

Quý I: D2D báo lãi tăng 24% ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng

Hoạt động kinh doanh của D2D những năm gần đây liên tục tăng trưởng cao nhờ nguồn thu hiệu quả từ khu dân cư Lộc An. Năm ngoái doanh nghiệp lãi kỷ lục 375 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2018. Công ty đề xuất mức chia cổ tức cho năm 2019 là 30% bằng tiền.

Sang năm 2020, công ty đặt kế hoạch thận trọng với chỉ tiêu doanh thu giảm 49% xuống 414 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 51% còn 178,7 tỷ đồng. Công ty có truyền thống đặt kế hoạch thấp hơn khả năng thực hiện. Tỷ lệ cổ tức cho năm 2020 duy trì ở mức 30%.

Với kết quả đã đạt được trong quý I, doanh nghiệp khu công nghiệp này thực hiện được 27% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối tháng 3, tổng lượng tiền và tiền gửi của công ty lên đến 1.362 tỷ đồng, tương đương mỗi cổ phiếu sở hữu gần 63.800 đồng. Công ty có ghi nhận 408 tỷ người mua trả tiền trước ngắn hạn và 671 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện.

Cổ phiếu D2D sau khi rơi về vùng đáy năm khoảng 41.800 đồng/cp đã tăng lên mức 55.200 đồng/cp (17/4), tức tăng 32% sau 11 phiên giao dịch gần nhất.

Theo NDH