Quy hoạch 2.107 ha Khu đô thị Đông Bắc TP. Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn thống nhất về chủ trương lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Đông Bắc TP. Quảng Ngãi trên phần diện tích lập quy hoạch khoảng 2.107 ha (toàn bộ diện tích tự nhiên của xã ven biển Tịnh Khê và xã Tịnh Hòa); thời gian thực hiện trong năm 2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND TP. Quảng Ngãi chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát và xác định cụ thể phạm vi, ranh giới lập quy hoạch phân khu bảo đảm khớp nối đồng bộ, tránh chồng lấn với ranh giới các phân khu chức năng khác đã được xác định trong Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045 đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP. Quảng Ngãi chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Đông Bắc TP. Quảng Ngãi, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp với Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045 và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP. Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được phê duyệt.

Chuyên đề