(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng áp dụng đối với phương tiện giao thông thuộc đối tượng phải thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên phạm vi toàn quốc và việc sử dụng dữ liệu từ trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng để kiểm soát tải trọng xe.
Sẽ sử dụng dữ liệu từ trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng để kiểm soát tải trọng xe. Ảnh: Lê Tiên

Sẽ sử dụng dữ liệu từ trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng để kiểm soát tải trọng xe. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, việc thực hiện thu giá dịch vụ điện tử tự động không dừng phải bảo đảm nguyên tắc không được làm tăng mức thu so với các hình thức thu hiện hành; bảo đảm quyền thụ hưởng giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các nhà đầu tư theo dự án đã được phê duyệt hoặc hợp đồng dự án đã được ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về lộ trình bàn giao việc quản lý, vận hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến ngày 31/12/2018 nhà đầu tư phải bàn giao toàn bộ các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang vận hành đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá để thực hiện việc thu giá theo hình thức điện tử tự động không dừng theo quy định.

Đối với trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được xây dựng sau ngày 1/1/2019, nhà đầu tư phải thực hiện bàn giao toàn bộ việc quản lý, vận hành trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ ngay sau khi được nghiệm thu, đưa vào sử dụng cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.