• Bộ GTVT lấy ý kiến Thông tư về giá dịch vụ sử dụng đường bộ

    01/02/2018 09:00

    (BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang gấp rút lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý (gọi tắt là Thông tư 35).
  • Quy định về thu phí điện tử tự động không dừng

    29/03/2017 07:30

    (BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng áp dụng đối với phương tiện giao thông thuộc đối tượng phải thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên phạm vi toàn quốc và việc sử dụng dữ liệu từ trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng để kiểm soát tải trọng xe.

chuyên đề

Kết nối đầu tư