Quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện.
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Ảnh: Lê Tiên
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Ảnh: Lê Tiên

Theo Dự thảo Nghị định, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để ĐKDN qua mạng thông tin điện tử. Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về ĐKDN, cấp cho cá nhân để thực hiện ĐKDN qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN để kê khai thông tin và tạo tài khoản đăng ký kinh doanh… Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện ĐKDN qua mạng thông tin điện tử.

Đáng chú ý, Điều 43 của Dự thảo Nghị định nêu rõ, hồ sơ ĐKDN qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ ĐKDN bằng bản giấy.

Dự thảo Nghị định còn quy định rõ trình tự, thủ tục ĐKDN qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số; trình tự, thủ tục ĐKDN qua mạng thông tin điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Dự thảo Nghị định gồm 9 chương với 95 điều, dự kiến sẽ được trình ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về ĐKDN và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về ĐKDN.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư