(BĐT) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, hôm nay (26/3), Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Đặc biệt, thảo luận về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, các đại biểu cho rằng, Quốc hội khóa XIV đã thời tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo hành lang pháp lý cho đất nước phát triển.
Đại biểu Quốc hội phát biểu tại Phiên thảo luận ở hội trường về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội sáng ngày 26/3/2021 (ảnh: QH)

Đại biểu Quốc hội phát biểu tại Phiên thảo luận ở hội trường về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội sáng ngày 26/3/2021 (ảnh: QH)

Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội nêu rõ, Quốc hội khóa XIV được cử tri cả nước bầu ra vào ngày 22/5/2016. Trong 5 năm qua, Quốc hội triển khai hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh sau 35 năm đổi mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của cử tri, cùng với sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XIV ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước. Các quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đều tán thành với các nội dung trong Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Các ý kiến đều cho rằng, các dự thảo báo cáo đã đánh giá, phân tích đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về các mặt trong công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội từ những mặt đạt được, mặt còn hạn chế và những bài học kinh nghiệm rút ra để Quốc hội khóa tới hoạt động hiệu quả hơn.

Cụ thể, các đại biểu cho rằng, Quốc hội khóa XIV ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước. Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, chủ động trong các hoạt động đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực cũng như trên thế giới. Những quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Đại biểu Quốc hội Ngô Sách Thực (Bắc Giang), Quốc hội Khóa XIV đã chú trọng công tác lập pháp, kịp thời phê chuẩn các hiệp định quốc tế, góp phần đưa đất nước hội nhập. Bên cạnh đó, Quốc hội khóa XIV cũng đã đổi mới, cải tiến về hoạt động giám sát, phương pháp, cách làm hoạt động giám sát ngày càng bài bản, theo hướng chiến lược, lâu dài.

Đánh giá cao chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Thưởng - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, các dự án luật, pháp lệnh được thông qua rất phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, thể hiện tính kịp thời, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo hành lang pháp lý cho đất nước phát triển. Ngoài ra, đại biểu cũng cho rằng, nhiệm kỳ này, hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ở các địa phương cũng được cử tri đánh giá rất cao. Hoạt động chất vấn của Quốc hội ngày càng thể hiện rõ được trách nhiệm, thực chất hơn.

Về công tác giám sát của Quốc hội, các đại biểu nhấn mạnh, công tác này được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri, Nhân dân đánh giá cao. Thông qua hoạt động giám sát, đã khẳng định tính đúng đắn của chính sách, pháp luật, tiếp tục phát huy những việc làm tốt, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy các cơ quan hữu quan thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước.

Để Quốc hội khóa tới tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn nữa, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế để bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện cơ chế, chính sách dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Trong công tác giám sát, nhiệm kỳ tới cần xây dựng Luật Giám sát nhân dân; quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, thân dân…